เข้าสู่ระบบ

 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ::
รหัสนักศึกษา ::


หมายเหตุ

          กรณีที่บัณฑิตกรอบแบบสำรวจไปแล้ว โดยระบุว่ายังไม่มีงานทำและมิได้ศึกษาต่อ หากในเวลาต่อมา เมื่อบัณฑิตมีงานทำหรือได้ศึกษาต่อ/หรือกรณีเปลี่ยนงาน ขอความกรุณาแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ใน website ดังกล่าวด้วย
          หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
ติดต่อ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ